Informatie voor Patiënten

Onze dienst biedt een resem behandelingen aan. U kan zoeken per orgaan of per ziektebeeld.
Indien u niet vindt wat u zoekt, kunnen wij u misschien toch verder helpen.


Maak een afspraak en bespreek uw probleem met ons.

Nier, nierkelk en urineleiders

Robot radicale nefrectomie

 • Een robot radicale nefrectomie betekent het volledig wegnemen van de nier door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij kwaadaardige aandoeningen zoals nierkanker of goedaardige aandoeningen zoals bij een niet meer werkzame nier.

Robot partiële nefrectomie

 • Een robot partiële nefrectomie betekent de gedeeltelijke wegname van de nier door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij een kleinere niertumor in het nierweefsel.

Robot radicale nefro-ureterectomie

 • Een robot radicale nefro-ureterectomie betekent de volledige wegname van de nier en urineleider. 
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij kwaadaardige aandoeningen zoals kanker ter hoogte van de nierkelk of de urineleider. De operatie kan ook aangewezen zijn terugkerende nierinfecties.

Robot pyeloplastie

 • Een robot pyeloplastie betekent het operatief behandelen van een nierkelkvernauwing of pyelo-ureterale junctiestenose door middel van een robot-geassisteerde techniek.

Ureterorenoscopie

 • Een ureterorenoscopie betekent met een fijne camera langs de plasbuis in de urineleider en de nier kijken.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn voor de behandeling van nierstenen of de diagnose van tumoren ter hoogte van de urineleider of nierkelk.

Extracorporele shock wave therapie

 • Extracorporele shock wave therapie betekent het verbrijzelen van nierstenen langsheen de huid door middel van ultrasone shockgolven.

Percutane nefrolitholapaxie

 • Percutane nefrolitholapaxie betekent het operatief behandelen van stenen ter hoogte van de nierkelk door middel van een traject doorheen het nierweefsel.
 • Deze techniek is aangewezen bij grotere of erg harde stenen ter hoogte van de nier.

Metabool nazicht nierstenen

 • Metabool nazicht van nierstenen is onder andere aangewezen bij patiënten met herhaaldelijke nierstenen of patiënten die stenen op erg jonge leeftijd vormen.

Nefrostomie plaatsen/vervangen

 • Een nefrostomie is een dun buisje dat langsheen de huid rechtstreeks in de nierkelk wordt geplaatst.

Dubbel J stent

 • Een dubbel J stent is een dun buisje dat langsheen de plasbuis geplaatst wordt tussen de nier en de blaas.

Blaas

Robot radicale cystoprostatectomie + bricker man

 • Een robot radicale cystoprostatectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en prostaat met vormen van een urinestoma door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.
 • Minder vaak kan deze techniek aangewezen zijn bij goedaardige aandoeningen zoals onder andere schrompelblaas, interstitiële cystitis, neurogene blaas.

Robot radicale cystectomie + bricker vrouw

 • Een robot radicale cystectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en baarmoeder met vormen van een urinestoma door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.
 • Minder vaak kan deze techniek aangewezen zijn bij goedaardige aandoeningen zoals onder andere schrompelblaas, interstitiële cystitis, neurogene blaas.

Robot radicale cystectomie + neoblaas man

 • Een robot radicale cystoprostatectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en prostaat met vormen van een nieuwe blaas (darmblaas) door middel van een robot-geassisteerde techniek. 
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.

Robot radicale cystectomie + neoblaas vrouw

 • Een robot radicale cystectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en baarmoeder met vormen van een nieuwe blaas (darmblaas) door middel van een robot-geassisteerde techniek. 
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.

Robot psoas hitch

 • Een robot psoas hitch betekent het opnieuw bevestigen van de urineleider in de blaas door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Dit kan aangewezen zijn bij een vernauwing van de urineleider

Robot sacropexie

 • Een robot sacropexie betekent het operatief behandelen van een blaasverzakking door middel van een robot-geassisteerde techniek

Transurethrale resectie blaaspoliep

 • Een transurethrale resectie betekent het wegnemen van een blaaspoliep of blaastumor langs de plasbuis

Blaashalsincisie

 • Een blaashalsincisie betekent het insnijden van de blaashals langs de plasbuis omwille van een blaashalsvernauwing

Blaassteenlithotrypsie

 • Een blaassteenlithotrypsie betekent het verbrijzelen van een blaassteen langs de plasbuis

Deflux behandeling

 • Een deflux behandeling betekent het behandelen van vesico-ureterale reflux (urine die bij het plassen omhoog gaat richting de nier). 
 • Dit gebeurt langsheen de plasbuis door het inspuiten van een stof in de blaaswand.

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

De suprapubische sonde

 • Een suprapubische sonde is een dun buisje dat langsheen de huid in de blaas zit.

Intermittente sondage of autosondage

 • Intermittente sondage of autosondage betekent het zelf opsteken van een dun steriel buisje in de blaas voor het aflaten van urine.

De verblijfssonde

 • De verblijfssonde is een dun buisje dat in de blaas zit langsheen de plasbuis.

Botox in de blaas

 • Het inspuiten van de botox in de blaas is een behandeling voor overactieve blaas of ongewild urineverlies (urge-incontinentie)

Cystoscopie

 • Een cystoscopie is het kijkonderzoek van de blaas. Hierbij wordt met een fijne camera in de blaas gekeken.

Urodynamisch onderzoek

 • Het urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de werking of functie van de blaas. 
 • Dit onderzoek kan aangewezen zijn bij een luie blaas, een overactieve blaas, prostaatvergroting, neurogene blaas en ongewild urineverlies.

Mitomycine spoelingen van de blaas

 • Mitomycine spoelingen zijn chemotherapie spoelingen van de blaas ter behandeling van (of preventief tegen) blaaspoliepen of blaastumoren.

BCG spoelingen van de blaas

 • BCG spoelingen zijn spoelingen van de blaas met een immunotherapie (verzwakte tuberculosebacil) ter behandeling van of preventief tegen) blaaspoliepen of blaastumoren.

Interstim therapie

 • Interstim therapie betekent neuromodulatie van de blaas.
 • Dit kan aangewezen zijn bij moeilijk behandelbare incontinentie of plasproblemen.

IALURIL® Spoelingen

 • Ialuril spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

URACYST® spoelingen

 • Uracyst spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

DMSO® spoelingen

 • DMSO spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

Prostaat

Robot radicale prostatectomie

 • Een robot radicale prostatectomie betekent het volledig wegnemen van de prostaat omwille van prostaatkanker door middel van een robot-geassisteerde techniek.

Robot hemostatische prostatectomie

 • Een robot hemostatische prostatectomie betekent het wegnemen van de binnenkant van de prostaat zonder wegname van het prostaatkapsel door middel van een robot-geassisteerde techniek. 
 • Deze techniek is aangewezen bij goedaardige prostaatvergroting

Transurethrale resectie van de prostaat

 • Een transurethrale resectie van de prostaat betekent het wegnemen van de binnenkant van de prostaat zonder wegname van het prostaatkapsel langs de plasbuis. 
 • Deze techniek is aangewezen bij goedaardige prostaatvergroting

Prostaatbiopsie

 • Een prostaatbiopsie betekent het aanprikken van de prostaat om weefsel te bekomen voor verder onderzoek.

Echografie van de prostaat

 • Een echografie van de prostaat betekent een nazicht van de prostaat langs de anus door middel van een echoprobe

Scrotum

Radicale orchidectomie

 • Een radicale orchidectomie betekent het volledig wegnemen van de teelbal. 
 • Dit kan zowel bij kwaadaardige aandoeningen zoals teelbalkanker maar ook bij goedaardige aandoeningen zoals chronische teelbalpijn of ontsteking.

Subcapsulaire orchidectomie

 • Een subcapsulaire orchidectomie betekent het wegnemen van de binnenzijde van de teelbal zonder wegname van het kapsel. 
 • Deze behandeling wordt gebruikt bij prostaatkanker omdat het wegvallen van mannelijk hormoon de prostaattumor onder controle houdt.

Hydrocoele herstel

 • Een hydrocoele herstel betekent het herstel van een waterbreuk van de balzak

Vasectomie

 • Een vasectomie betekent de sterilisatie bij de man

Vaso-vasostomie

 • Een vaso-vasostomie betekent het herstel van sterilisatie bij de man door middel van een microscoop.

Plaatsen testisprothese

 • Een testisprothese is een kunstmatige teelbal Deze prothese kan geplaatst worden bij patiënten die een teelbal verloren na teelbalkanker, een steeldraaiing van de teelbal of na een ongeval of infectie.

Epididymectomie

 • Een epididymectomie betekent het wegnemen van de bijbal.
 • Dit kan aangewezen zijn bij chronische infectie of kwaadaardigheid van de bijbal.

Wegname epididymiscyste

 • Wegname van een epididymiscyste betekent wegname van een cyste op de bijbal.

Orchidopexie

 • Een orchidopexie betekent het operatief behandelen van een niet ingedaalde teelbal

Varicocoele herstel

 • Een varicocoele herstel betekent het herstel van een spatader ter hoogte van de teelbal.

Processus vaginalis herstel

 • Een herstel van de processus vaginalis betekent het herstel van een liesbreuk bij het jonge kind.

Plaatsen van een penisprothese

 • Het plaatsen van een penisporthese is een operatieve behandeling voor erectiestoornissen

Intracaverneuze injecties

 • Intracaverneuze injecties betekent het plaatsen van inspuitingen in de penis omwille van erectiestoornissen.

Testiculaire sperma extractie

 • Testiculaire sperma extractie betekent het uitvoeren van een testis biopsie voor het bewaren van spermacellen

Vagina en Baarmoeder

Robot sacropexie

 • Een robot sacropexie betekent het operatief behandelen van een blaasverzakking door middel van een robot-geassisteerde techniek

Het pessarium

 • Een pessarium is een vaginale ring voor de behandeling van blaasverzakking

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Penis en Plasbuis

Circumcisio of besnijdenis bij het kind

 • Een circumcisio of besnijdenis betekent het wegnemen van de voorhuid van de penis. 
 • Dit kan zowel omwille van functionele als esthetische/religieuze redenen

Circumcisio of besnijdenis bij de volwassene

 • Een circumcisio of besnijdenis betekent het wegnemen van de voorhuid van de penis.
 • Dit kan zowel omwille van functionele als esthetische/religieuze redenen

Nesbitt operatie

 • Een Nesbitt operatie is een operatie voor kromming in de penis.

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Sachse urethrotomie

 • Een sachse urethrotomie betekent het operatief openmaken van een vernauwing in de plasbuis langs de plasbuis.

Meatoplastie

 • Een meatoplastie is het openmaken van een vernauwing ter hoogte van de uitgang van de plasbuis.

Nierstenen

Ureterorenoscopie

 • Een ureterorenoscopie betekent met een fijne camera langs de plasbuis in de urineleider en de nier kijken. 
 • Deze operatie kan aangewezen zijn voor de behandeling van nierstenen of de diagnose van tumoren ter hoogte van de urineleider of nierkelk.

Nefrostomie

 • Een nefrostomie is een dun buisje dat langsheen de huid rechtstreeks in de nierkelk wordt geplaatst.

Dubbel J stent

 • Een dubbel J stent is een dun buisje dat langsheen de plasbuis geplaatst wordt tussen de nier en de blaas.

Extracoporele shock wave therapie

 • Extracorporele shock wave therapie betekent het verbrijzelen van nierstenen langsheen de huid door middel van ultrasone shockgolven.

Percutane nefrolitholapaxie

 • Percutane nefrolitholapaxie betekent het operatief behandelen van stenen ter hoogte van de nierkelk door middel van een traject doorheen het nierweefsel. 
 • Deze techniek is aangewezen bij grotere of erg harde stenen ter hoogte van de nier.

Metabool nazicht nierstenen

 • Metabool nazicht van nierstenen is onder andere aangewezen bij patiënten met herhaaldelijke nierstenen of patiënten die stenen op erg jonge leeftijd vormen.

Blaassteenlithotrypsie

 • Een blaassteenlithotrypsie betekent het verbrijzelen van een blaassteen langs de plasbuis

Ongewild urineverlies

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

De suprapubische sonde

 • Een suprapubische sonde is een dun buisje dat langsheen de huid in de blaas zit.

Intermittente sondage

 • Intermittente sondage of autosondage betekent het zelf opsteken van een dun steriel buisje in de blaas voor het aflaten van urine.

De verblijfssonde

 • De verblijfssonde is een dun buisje dat in de blaas zit langsheen de plasbuis.

Botox in de blaas

 • Het inspuiten van de botox in de blaas is een behandeling voor overactieve blaas of ongewild urineverlies (urge-incontinentie)

Cystoscopie

 • Een cystoscopie is het kijkonderzoek van de blaas. Hierbij wordt met een fijne camera in de blaas gekeken.

Urodynamisch onderzoek

 • Het urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de werking of functie van de blaas.
 • Dit onderzoek kan aangewezen zijn bij een luie blaas, een overactieve blaas, prostaatvergroting, neurogene blaas en ongewild urineverlies.

Seksuele stoornissen

Penisprothese

 • Het plaatsen van een penisprothese is een operatieve behandeling voor erectiestoornissen

Intracaverneuze injecties

 • Intracaverneuze injecties betekent het plaatsen van inspuitingen in de penis omwille van erectiestoornissen.

Circumcisio bij de volwassene (besnijdenis)

 • Een circumcisio of besnijdenis betekent het wegnemen van de voorhuid van de penis. 
 • Dit kan zowel omwille van functionele als esthetische/religieuze redenen

Nesbitt operatie (operatie voor kromming in de penis)

 • Een Nesbitt operatie is een operatie voor kromming in de penis.

Sterilisatie & zwangerschapswens

Testiculaire sperma extractie

 • Testiculaire sperma extractie betekent het uitvoeren van een testis biopsie voor het bewaren van spermacellen

Vasectomie

 • Een vasectomie betekent de sterilisatie bij de man

Vaso-vasostomie

 • Een vaso-vasostomie betekent het herstel van sterilisatie bij de man door middel van een microscoop.

Echografie van de prostaat

 • Een echografie van de prostaat betekent een nazicht van de prostaat langs de anus door middel van een echoprobe.

kwaadaardige aandoeningen

Robot radicale nefrectomie

 • Een robot radicale nefrectomie betekent het volledig wegnemen van de nier door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij kwaadaardige aandoeningen zoals nierkanker of goedaardige aandoeningen zoals bij een niet meer werkzame nier.

Robot partiële nefrectomie

 • Een robot partiële nefrectomie betekent de gedeeltelijke wegname van de nier door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij een kleinere niertumor in het nierweefsel.

Robot radicale nefro-ureterectomie

 • Een robot radicale nefro-ureterectomie betekent de volledige wegname van de nier en urineleider.
 • Deze operatie kan aangewezen zijn bij kwaadaardige aandoeningen zoals kanker ter hoogte van de nierkelk of de urineleider. De operatie kan ook aangewezen zijn terugkerende nierinfecties.

Robot radicale cystectomie + bricker man

 • Een robot radicale cystoprostatectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en prostaat met vormen van een urinestoma door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.
 • Minder vaak kan deze techniek aangewezen zijn bij goedaardige aandoeningen zoals onder andere schrompelblaas, interstitiële cystitis, neurogene blaas.

Robot radicale cystectomie + bricker vrouw

 • Een robot radicale cystectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en baarmoeder met vormen van een urinestoma door middel van een robot-geassisteerde techniek. 
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker. 
 • Minder vaak kan deze techniek aangewezen zijn bij goedaardige aandoeningen zoals onder andere schrompelblaas, interstitiële cystitis, neurogene blaas.

Robot radicale cystectomie + neoblaas man

 • Een robot radicale cystoprostatectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en prostaat met vormen van een nieuwe blaas (darmblaas) door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.

Robot radicale cystectomie + neoblaas vrouw

 • Een robot radicale cystectomie betekent het volledig wegnemen van de blaas en baarmoeder met vormen van een nieuwe blaas (darmblaas) door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is meestal aangewezen bij kwaadaardige aandoeningen zoals blaaskanker.

Robot radicale prostatectomie

 • Een robot radicale prostatectomie betekent het volledig wegnemen van de prostaat omwille van prostaatkanker door middel van een robot-geassisteerde techniek.

Radicale orchidectomie

 • Een radicale orchidectomie betekent het volledig wegnemen van de teelbal.
 • Dit kan zowel bij kwaadaardige aandoeningen zoals teelbalkanker maar ook bij goedaardige aandoeningen zoals chronische teelbalpijn of ontsteking.

Subcapsulaire orchidectomie

 • Een subcapsulaire orchidectomie betekent het wegnemen van de binnenzijde van de teelbal zonder wegname van het kapsel.
 • Deze behandeling wordt gebruikt bij prostaatkanker omdat het wegvallen van mannelijk hormoon de prostaattumor onder controle houdt.

Mitomycine spoelingen van de blaas

 • Mitomycine spoelingen zijn chemotherapie spoelingen van de blaas ter behandeling van (of preventief tegen) blaaspoliepen of blaastumoren.

BCG spoelingen van de blaas

 • BCG spoelingen zijn spoelingen van de blaas met een immunotherapie (verzwakte tuberculosebacil) ter behandeling van of preventief tegen) blaaspoliepen of blaastumoren.

Plasproblemen

Transurethrale resectie van de prostaat

 • Een transurethrale resectie van de prostaat betekent het wegnemen van de binnenkant van de prostaat zonder wegname van het prostaatkapsel langs de plasbuis. 
 • Deze techniek is aangewezen bij goedaardige prostaatvergroting

Blaashalsincisie

 • Een blaashalsincisie betekent het insnijden van de blaashals langs de plasbuis omwille van een blaashalsvernauwing

Robot hemostatische prostatectomie

 • Een robot hemostatische prostatectomie betekent het wegnemen van de binnenkant van de prostaat zonder wegname van het prostaatkapsel door middel van een robot-geassisteerde techniek.
 • Deze techniek is aangewezen bij goedaardige prostaatvergroting

Sachse urethrotomie

 • Een sachse urethrotomie betekent het operatief openmaken van een vernauwing in de plasbuis langs de plasbuis.

Urodynamisch onderzoek

 • Het urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de werking of functie van de blaas.
 • Dit onderzoek kan aangewezen zijn bij een luie blaas, een overactieve blaas, prostaatvergroting, neurogene blaas en ongewild urineverlies.

De suprapubische sonde

 • Een suprapubische sonde is een dun buisje dat langsheen de huid in de blaas zit

Intermittente sondage

 • Intermittente sondage of autosondage betekent het zelf opsteken van een dun steriel buisje in de blaas voor het aflaten van urine.

De verblijfssonde

 • De verblijfssonde is een dun buisje dat in de blaas zit langsheen de plasbuis.

Botox in de blaas

 • Het inspuiten van de botox in de blaas is een behandeling voor overactieve blaas of ongewild urineverlies (urge-incontinentie)

Meatoplastie

 • Een meatoplastie is het openmaken van een vernauwing ter hoogte van de uitgang van de plasbuis.

Blaasverzakking

Robot sacropexie

 • Een robot sacropexie betekent het operatief behandelen van een blaasverzakking door middel van een robot-geassisteerde techniek

Pessarium

 • Een pessarium is een vaginale ring voor de behandeling van blaasverzakking

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Urologische aandoeningen van het kind

Circumcisio bij het kind

 • Een circumcisio of besnijdenis betekent het wegnemen van de voorhuid van de penis.
 • Dit kan zowel omwille van functionele als esthetische/religieuze redenen

Processus vaginalis herstel

 • Een herstel van de processus vaginalis betekent het herstel van een liesbreuk bij het jonge kind.

Deflux behandeling

 • Een deflux behandeling betekent het behandelen van vesico-ureterale reflux (urine die bij het plassen omhoog gaat richting de nier). 
 • Dit gebeurt langsheen de plasbuis door het inspuiten van een stof in de blaaswand.

Orchidopexie (operatieve behandeling niet ingedaalde teelbal)

 • Een orchidopexie betekent het operatief behandelen van een niet ingedaalde teelbal

Overactieve blaas

Botox in de blaas

 • Het inspuiten van de botox in de blaas is een behandeling voor overactieve blaas of ongewild urineverlies (urge-incontinentie)

Trans obturator tape (TOT)

 • Het plaatsen van een trans obturator tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Trans vaginale tape (TVT)

 • Het plaatsen van een trans vaginale tape betekent het plaatsen van een ondersteunend bandje voor ongewild urineverlies (stress-incontinentie).

Interstim therapie

 • Interstim therapie betekent neuromodulatie van de blaas. 
 • Dit kan aangewezen zijn bij moeilijk behandelbare incontinentie of plasproblemen.

IALURIL® Spoelingen

 • Ialuril® spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

URACYST® spoelingen

 • Uracyst spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

DMSO® Spoelingen

 • DMSO® spoelingen zijn spoelingen die aangewezen zijn bij chronische blaaspijn of beschadiging van de blaas na bestraling (radiocystitis).

Campus Knokke


Campus Blankenberge


Campus Maldegem